Nieuws


Mens is kwade genius bij dataverlies


Als bedrijven gegevens kwijtraken, wijten zij dat vooral aan menselijk falen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is georganiseerd door Kroll Ontrack, specialist in data-recovery.

Kroll Ontrack vroeg aan meer dan 2000 deelnemers uit Noord-Amerika, Europa en Azië naar de oorzaak van hun meest recente dataverlies. Het onderzoek toont aan dat 40 procent van de deelnemers gelooft dat een menselijke fout de hoofdoorzaak van dataverlies is. In slechts 27 procent van de gevallen kon dat ook aangetoond worden.

Van de ondervraagden noemde 29 procent een storing van de hardware als de oorzaak van hun meest recente verlies. Het blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven minimaal één keer in de 2 jaar te maken krijgt met dataverlies.

Crash harde schijf vaak oorzaak storing
Uit de praktijk van de data recovery door Kroll Ontrack blijkt, dat het merendeel van de storingen (77 procent) wordt veroorzaakt door fysieke schade, bijvoorbeeld het crashen van een harde schijf. Slechts 23 procent van de problemen wordt direct veroorzaakt door menselijke fouten, zoals volledig of deels overgeschreven bestanden. Ook gebeurt het, dat bestanden worden gewist terwijl dat niet de bedoeling is.

bron: automatiseringgids.nl

Ik heb interesse: