Nieuws


Politie weet te weinig van cybercrime


Wouter Stol, bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open  Universiteit en lector Cybersafety aan de NHL hogeschool, stelt dat de  kennis van de politie over cybercrime tekort schiet. Zowel in de  uitvoering als in het management.

Volgens Stol zijn basale gegevens over cybercrime niet voorhanden, maar wel nodig om beleid te kunnen maken. Beleidsmakers weten niet wat er speelt, schrijft Stol in het het Tijdschrift voor de Politie. "Het politiemanagement heeft onvoldoende zicht op de problematiek. Niet alleen op wat er gaande is, maar ook op de omvang ervan, wie erachter steken en slachtoffer worden."

Kennisachterstand wegwerken
Oud-politieman Stol, die in de jaren negentig van de vorig eeuw als politiechef bij de Amsterdamse politie werkte, is in 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Politiestudies, met bijzondere aandacht voor cybersafety. Met zijn lectoraat aan de NHL Hogeschool wil Stol de kennisachterstand bij de politie wegwerken.

"Specialisten zijn er wel bij de KLPD, NFI en OM, maar het grootste probleem is dat digitale criminaliteit zich in de volle breedte van de samenleving voordoet. Alle agenten kunnen ermee te maken krijgen. Aangifte van cybercrime doen is een enorme opgave, om over opsporing niet eens te spreken. Ook op managementniveau is de kennis van politie ondermaats."

bron: automatiseringgids.nl

Ik heb interesse: