SSL is een afkorting voor Secure Socket Layer. Net als TLS (Transport Layer Security) is SSL een technologie voor het maken van een geëncrypteerde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding verzekert dat alle data dat tussen de webserver en browser wordt verstuurd geheim blijft voor buitenstaanders en niet gestolen kan worden. SSL is een standaard die wordt gebruikt door miljoenen websites voor het beveiligen van online transacties, de encryptie van bijvoorbeeld creditcard gegevens of persoonlijke informatie.

Wat is een SSL certificaat?
Om een SSL verbinding tot stand te brengen heeft de webserver een SSL Certificaat nodig. Het certificaat zorgt voor de encryptie van de verbinding en voor het valideren van de identiteit van uw website. Het certificaat bevat informatie over:

  • De certificaathouder
  • Het domein
  • De naam van de Certificate Authority (CA) die het certificaat heeft uitgegeven
  • Het root certificaat
  • Het land waarin het certificaat is uitgegeven.

Mochten deze niet overeenkomen kun je in de whois de gegevens laten aanpassen zodat ze wel overeenkomen. De meest uitgebreide versie heeft een aantal regels die gecontroleerd moeten worden alvorens het certificaat wordt uitgegeven. Naast dat deze het meest kost, duurt deze ook het langst, tot wel vier weken. Een voordeel is echter wel dat je de gebruiker ook duidelijk informeert over dit certificaat omdat er een groene balk bovenin de url balk komt te staan.

Hoe kies ik een SSL-certificaat?
Er zijn drie verschillende soorten certificaten, een domein validatie, een organisatie validatie of een uitgebreide validatie. De type validatie staat voor hoe de gegevens worden gecontroleerd door de uitgever van het certificaat. Bij een domeinvalidatie wordt alleen het e-mailadres gecontroleerd. Bij een organisatie validatie worden ook de kvk gegevens gecontroleerd.